Wat is oefentherapie Mensendieck?

Oefentherapie Mensendieck is een actieve paramedische behandelmethode, gericht op het voorkomen, opheffen en/of verminderen van klachten aan het bewegingsapparaat. Klachten kunnen veroorzaakt worden doordat het lichaam op een nadelige manier belast wordt door een ongunstig beweegpatroon tijdens dagelijkse handelingen (bijvoorbeeld uw staande/zittende houding, lopen, bukken, tillen etc.), maar kunnen ook veroorzaakt worden door aandoeningen (zoals artrose, reuma, Parkinson, etc.).
Binnen oefentherapie Mensendieck staat bewustwording van uw eigen bewegingspatroon centraal. U leert waar uw klachten vandaan komen en wat u hier tegen kunt doen. De oefentherapeut leert u een gezond beweeggedrag aan.
Kenmerkend voor oefentherapie Mensendieck is dat de oefentherapeut kijkt naar de gehele houding en het complete bewegingsgedrag. Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar de relatie tussen uw klacht(en) en uw beweeggewoontes, uw belasting en belastbaarheid. Van daaruit wordt een individueel behandelplan opgesteld.

Waarom oefentherapie Mensendieck?

Kenmerkend voor oefentherapie Cesar-Mensendieck is dat de oefentherapeut bij een klacht altijd het complete beweeggedrag van de individuele cliënt zal betrekken. Verandering van het beweeggedrag is (indien mogelijk) het uitgangspunt van de behandeling van de oefentherapeut. Dat wil zeggen dat de cliënt anders zal gaan leren bewegen en dit als nieuw en eigen patroon gaat implementeren. De behandeling bestaat uit houding- en bewegingsadviezen en oefeningen die in de praktijk gedaan worden, maar ook vooral door de cliënt thuis. Oefentherapie Cesar-Mensendieck legt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid en daarmee aan het kunnen blijven functioneren en participeren in de maatschappij. Deze psychosociale waarde heeft z’n uitwerking op maatschappelijk economische waarde, de inzet van de oefentherapeut maakt dat burgers minder snel in de tweedelijns zorg terecht komen, een aanzienlijke kostenbesparing op langere termijn. Wij werken voornamelijk hands off een groot verschil ten opzichte van de fysiotherapeutische behandelingen die hands on werken. Hiermee zorgt de oefentherapeut ervoor dat de patiënt zelf met zijn of haar klacht aan de slag gaat.

Met welke klachten kunt u terecht bij de oefentherapeut Mensendieck?

De oefentherapeut behandeld voornamelijk klachten die voortkomen uit een verkeerd aangeleerd bewegings- en/of houdingspatroon. Kenmerkend aan klachten met deze oorzaak is dat de klachten vaak terug komen. Wanneer dit gebeurt zal de oefentherapeut zich richten op de oorzaak om zo de patiënt op langere termijn klachtvrij te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand met een kantoorbaan die de hele dag op een ongunstige manier zit. Nek en rugklachten komen bij dit soort gevallen vaak voor. Wanneer enkel de spieren worden losgemaakt (bijvoorbeeld door massage) zullen de klachten blijven terug komen. Het is dan van belang dat de oorzaak, in dit geval de zithouding, wordt aangepakt om zo de patiënt klachtenvrij te kunnen laten werken.

Met welke klachten kunt u terecht bij de oefentherapeut Mensendieck?

Algemeen

Neurologische aandoeningen

Reumatologische aandoeningen

Respiratoire aandoeningen

Sportblessures

Orthopedische aandoeningen

Spanningsklachten en klachten door overbelasting