Wat is neurorevalidatie?

Neurorevalidatie richt zich op het optimaliseren en/of verbeteren van motorische functies (vermoeidheid, spasticiteit, verlamming, problemen met slikken, evenwichtsstoornissen, krachtsverlies of gevoelsstoornissen) en vaardigheden, maar ook voor de minder zichtbare gevolgen zoals communiceren, denken of het organiseren van uw dagelijks leven. In sommige gevallen zal de patiënt eerst in de tweedelijnszorg revalideren, denk hierbij aan een ziekenhuis of revalidatiecentra.

Op het moment dat dit tweedelijns traject wordt beëindigd, bijvoorbeeld na de acute fase bij een hersenbloeding, is het van groot belang dat deze therapie wordt voortgezet.

Helaas is het hedendaags moeilijk het juiste vervolgtraject te vinden in de eerste lijn (particuliere fysiotherapiepraktijk), doordat er geen specifieke master wordt aangeboden in de neurologische revalidatie in Nederland. Wij bieden dit specialistisch traject wel aan en kunnen daarom uw revalidatietraject goed voortzetten, dit is van groot belang om achteruitgang te voorkomen, maar des te belangrijker om snel vooruitgang te boeken.

Voor welke klachten is neurorevalidatie geschikt?

Neurorevalidatie is geschikt voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Neurorevalidatie kan uitkomst bieden bij de volgende klachten:
 • NAH (niet-aangeboren hersenletsel)
 • CVA (cerebro-vasculair accident; hersenbloeding/herseninfarct)
 • MS (multiple sclerose)
 • CP (cerebrale parese)
 • Vestibulaire revalidatie (o.a. BPPD (draaiduizeligheid))
 • ALS
 • Ziekte van Parkinson
 • Whiplash
 • Dwarslaesie
 • Sensibiliteitsstoornissen
 • Cervicaal syndroom/Brachialgie
 • Ischialgie/Radiculair syndroom
 • H.N.P. (hernia; conservatief, pre- en post operatief)
 • Spierziekten

Onze aanpak

Tijdens de eerste afspraak wordt de intake gedaan en zullen er specifieke metingen en testen, evenals een uitgebreid lichamelijk onderzoek (mobiliteit, spierkracht, stabiliteit, tonus etc.) worden uitgevoerd, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw fysieke staat. Er wordt onderzocht welke functies wel/niet intact zijn, om er zo achter te komen op welke vlakken nog vooruitgang kunnen worden behaald. Aan de hand hiervan wordt er samen met u een persoonlijk behandelplan opgesteld. De behandelingen zijn gericht op het opnieuw aanleren van functies en vaardigheden, het leren en behouden van kracht en conditie en het leren toepassen van de geleerde functies en vaardigheden. Onze aanpak is vaak multidisciplinair. Meerdere specialisten maken samen een behandelplan, onder regie van de huisarts, neuroloog of revalidatiearts.

De neurorevalidatie therapie

 • Is een vorm van oefentherapie.
 • Vraagt om een andere aanpak en opbouw dan reguliere fysiotherapie in het oefenen met de patiënt.
 • Is gericht op het verbeteren van motorische functies en vaardigheden (mobiliteit, spierkracht, coördinatie, balans, tonus etc.)
 • Is een therapievorm welke ingezet wordt om het zelfstandig functioneren en de kwaliteit van leven van de patiënt te vergroten.
 • Ook gericht op cognitieve problemen waaronder:
 • Spraak- en taalproblemen
 • Geheugenstoornissen
 • Stoornissen in ruimtelijk inzicht
 • Gedragsveranderingen

Vergoeding

 • Neurorevalidatie wordt in de meeste gevallen vanaf de 21ste behandeling onbeperkt vergoedt vanuit de basisverzekering. (vraag dit na bij uw zorgverzekeraar).
 • Verwijzing van de huisarts/specialist is voor neurorevalidatie noodzakelijk.