Wat is manuele therapie?

De manueel therapeut van SMC Diemen heeft zijn specifieke opleiding gevolgd in Oostenrijk. Een manueel therapeut richt zich enerzijds op het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds op houding en bewegingen door deze te verbeteren middels trainingen. Hiervoor gebruikt hij een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Wanneer kunt u gebruik maken van deze expertise?

Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar: gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Hoe gaat de manueel therapeut te werk?

De manueel therapeut doet eerst een intake en geeft u snel duidelijkheid. Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over de klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van jouw klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met jou een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg en proberen wij eigenlijk altijd ook wat tijd over te houden om alvast te behandelen, zodat u hier niet nog een aantal dagen op moet wachten.

Hoe behandelt de manueel therapeut?

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken (manipulaties (ook wel kraken genoemd) en mobilisaties) die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. Een manipulatie is een beweging in en van het gewricht uitgevoerd met gedoseerde snelheid met meestal een hoorbaar knappend geluid. Deze is meestal niet, maar soms kortstondig, pijnlijk. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen en het opstellen van een specifiek trainingsschema. Daarnaast kan een manueel therapeut gebruik maken van fascie technieken.

Behandeling: specifiek effectieve therapie

Manueel therapeutische hulpverlening vindt plaats in een hiervoor ingerichte praktijkruimte en niet bij patiënten aan huis. Verantwoorde manueel therapeutische hulpverlening veronderstelt immers een specifieke behandelruimte, specifieke outillage en meetinstrumenten.  Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, en op uitdrukkelijk verzoek van een huisarts of medisch specialist, kan hiervan worden afgeweken, maar dan slechts voor het uitvoeren van een diagnostisch consult.

Voor wie?

Manuele therapie is in principe voor iedereen geschikt. Ongeacht de leeftijd. Afwijkingen aan de gewrichten bepalen welke vorm wordt toegepast. Let op hoog in de nek wordt al enige tijd niet meer gemanipuleerd dit op advies van meerdere wetenschappers, die hier nauwkeurig onderzoek naar hebben gedaan.