Vergoedingen van de verzekeraar

Indien u aanvullend verzekerd dan heeft u vaak recht op fysiotherapie vergoedingen. Aangezien verzekeraars verschillende tariefstructuren hanteren verzoeken wij u om zelf goed in de gaten te houden hoeveel en welke behandelingen er (nog) vergoed moeten worden. Als een behandeling namelijk niet meer vergoed wordt onder uw verzekering moet u deze zelf betalen.

Uw fysiotherapeutische behandeling wordt vergoed in het geval dat:

Uw fysiotherapeutische behandeling wordt niet vergoed:

Indien u basis verzekerd bent worden uw fysiotherapie behandelingen niet vergoed.
Indien u uw fysiotherapie behandelingen/vergoedingen uit de aanvullende verzekering heeft verbruikt.

Eigen risico

Als u een chronische indicatie heeft en de eerste 20 fysiotherapie behandelingen zijn betaald of vergoed dan worden de volgende behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u uw eigen risico nog niet heeft verbruikt vallen deze behandelingen onder het eigen risico, totdat uw eigen risico volledig opgebruikt is. U krijgt vervolgens de fysiotherapie weer volledig vergoed als u uw eigen risico heeft betaald. Heeft u geen chronische indicatie (genoemd op de Chronische lijst borst) en heeft u toch fysiotherapie vergoed vanuit uw aanvullend pakket. Deze behandelingen gaan niet van uw eigen risico af gezien het feit deze niet onder de basisverzekering vallen.

Bijzonderheden

Indien u voor de eerste keer naar onze praktijk komt of u meldt uzelf aan met een nieuwe klacht, dan wordt er afhankelijk van of u een verwijzing van een (huis)arts heeft, code 1870 (intake en onderzoek na verwijzing) of 1864 (screening, intake en onderzoek) worden gedeclareerd in combinatie met een code 1000 (reguliere zitting fysiotherapie) voor de eerste behandeling. Dit om kwaliteit van ons handelen, het invoeren van uw patiëntendossier te kunnen waarborgen en u tijdens de eerste afspraak ook te kunnen voorzien van een fysiotherapeutische behandeling. Houdt u er rekening mee dat het eerste consult vanuit uw verzekeraar altijd voor 2 behandelingen gerekend wordt en dat er bij een particuliere nota dus 2 consulten op de eerste afspraak dag staan genoteerd.

Na deze eerste afspraak wordt er alleen op code 1000 gedeclareerd wat gelijk staat aan 1 behandeling fysiotherapie. Alleen verbijzonderde therapieën of handelingen en niet nagekomen afspraken kunnen een andere code betreffen.

Chronische indicatie fysiotherapie
Het kan voorkomen dat u in aanmerking komt voor een chronische machtiging fysiotherapie. Bepaalde aandoeningen komen namelijk voor op een lijst die door de overheid is samengesteld (de chronische lijst borst genoemd). Op deze lijst staan bijvoorbeeld indicaties zoals een CVA, MS, claudicatio intermittens, aangeboren afwijkingen, een progressieve scoliose of een slijmbeursontsteking aan de schouder, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een operatie die u heeft ondergaan. Voor deze aandoeningen wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Bij sommige aandoeningen is de vergoeding onbeperkt, in andere gevallen is er een tijdslimiet vastgesteld. Na operaties geldt doorgaans een vergoeding van maximaal één jaar. Uw fysiotherapeut kan u informeren of uw aandoening op de lijst staat en voor hoeveel jaar u een chronische indicatie krijgt.

Wordt de behandeling vergoed?
Heeft u een aandoening die voorkomt op de lijst ‘chronische aandoeningen’? Dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of indien u aanvullend bent verzekerd, dan worden deze behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering voldaan. Let wel op indien u aanvullend bent verzekerd voor 12 behandelingen, dan dient u de resterende 8 behandelingen zelf te betalen, zodat u de eerste 20 behandelingen hebt voldaan. Vanaf de 21e behandeling wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Het is wel mogelijk dat (eerst) uw eigen risico wordt aangesproken voor deze behandelingen.

Wat gebeurt er in een nieuw kalenderjaar?
Voor elke indicatie geldt dat de eerste 20 behandelingen eenmalig vanuit uw aanvullende verzekering of indien u geen aanvullende verzekering heeft door uzelf worden voldaan. Dit geldt zowel bij langdurige behandelingen (over de jaarwisseling heen bijvoorbeeld) als bij overstappen van verzekeraar. Deze 20 behandelingen worden dan niet opnieuw in rekening gebracht door de verzekeraar. (Voorbeeld: wanneer u in 2017 12 behandelingen fysiotherapie hebt gehad in december voor uw nieuwe knie operatie en de volgende behandelingen vinden plaats in 2018 dan worden de volgende 8 indien u een aanvullende verzekering heeft gewoon weer uit uw nieuwe verzekeringsjaar vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg, zoals bijv medicaties, ziekenhuisopnamen of andere basisverzekerde zorg).

Hoe zit het met het eigen risico?
Het verplicht eigen risico (eventueel verhoogd met een vrijwillig eigen risico) is een bedrag per jaar voor alle zorgaanspraken uit de basisverzekering. Stel u heeft in 2017 zorg genoten voor een bepaalde aandoening en u heeft uw eigen risico betaald. Wanneer de behandeling voor deze aandoening doorloopt in 2018 zal in 2018 weer eerst het eigen risico worden aangesproken. In 2018 geldt een verplicht eigen risico van € 385 per jaar.

Heeft u een verwijzing nodig?
Voor fysiotherapie bij een chronische indicatie heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, een bedrijfsarts of een medisch specialist. U draagt hier zelf de verantwoordelijkheid voor, omdat er bij sommige verzekeraars (bijvoorbeeld VGZ, Univé, UMC, IZZ, IZA) een chronische machtiging moet worden aangevraagd alvorens u de toekenning krijgt dat u recht heeft op vergoeding vanuit uw basisverzekering. Hierbij willen de verzekeraars ten allen tijden een verwijsbrief als bewijs ontvangen. Indien u deze verwijsbrief niet binnen 4 weken aan ons aanlevert zullen wij de chronische behandelingen aan u factureren zodat u deze zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Wij zijn daarnaast niet verantwoordelijk voor het afkeuren van uw machtigingaanvraag, maar willen u altijd helpen om te kijken hoe de machtiging alsnog goedgekeurd kan worden.

Bent u jonger dan 18 jaar?
Voor kinderen/jongeren onder de 18 jaar, wordt fysiotherapie voor aandoeningen die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staan, volledig vergoed. Het verplicht eigen risico is niet van toepassing bij de behandeling van kinderen tot 18 jaar.