Op rek brengen van de spieren

Het op rek brengen van de spieren heeft als doel om na een behandeling of korte zware belasting de oorspronkelijke bewegingsuitslag te behalen en ontspanning in de spier te bewerkstelligen. Het effect van rekken is tweeledig. Het beïnvloed de visco-elasticiteit en heeft daarnaast neurale effecten. De viscositeit heeft betrekking op de stroperigheid van de spier. Spiervezels die minder stroperig zijn geven ook minder weerstand bij het op lengte brengen van de spier. Daarnaast wordt de bewegingsuitslag beïnvloed door de mate van rekpijn. Regelmatig rekken zorgt voor een afname van de rekgevoeligheid als gevolg van neurologische aanpassingen waardoor de gerekte spier zich beter kan ontspannen en de bewegingsuitslag toeneemt. Hierdoor kan de fysiotherapeut voelen of er een verstoring is tussen het linker en rechter lichaamsdeel. Daarnaast zet ook deze techniek weer aan tot het stimuleren van de doorbloeding.

Diepe dwarse fricties

Naast het puur manueel rekken van de spier wordt er gedurende deze fase opnieuw gebruik gemaakt van de diepe dwarse fricties. Deze diepe dwarse fricties worden wel verschillend uitgevoerd ten opzichte van de eerste fase, ze worden namelijk uitgevoerd onder rek van de spier. Logischerwijs kan ook na deze behandeling de spier opnieuw beurs/pijnlijk aanvoelen, echter dit zal minder heftig zijn, dan gedurende de eerste fase, omdat het lijf hier meer aan gewend is geraakt.

Testen

Aan het eind van deze fase zal u getest worden middels specifieke testen, deze zijn voor iedere klacht anders, om te peilen waar u op dat moment staat qua kracht en uithoudingsvermogen, dit is noodzakelijk om meetbaar te kunnen toewerken naar uw nieuwe eigen te realiseren einddoel.

Na de behandeling


Na de behandeling wordt er niet standaard meer gebruik gemaakt van koude of warmteapplicaties, indien de fysiotherapeut van SMC Diemen dit toch noodzakelijk vindt, dan wordt dit aan u gemeld. Echter is het van groot belang dat u als patiënt goed water drinkt na de behandeling. Gedurende de behandeling komen er namelijk veel afvalstoffen vrij, deze afvalstoffen moeten via de gestimuleerde bloedcirculatie het lichaam weer verlaten.

Ook thuis kunt u iets doen..

Het laatste onderdeel van de tweede fase bestaat opnieuw uit het meekrijgen van de juiste huiswerkoefeningen. Deze zullen in zwaarte en intensiteit zijn toegenomen ten opzichte van de eerste fase binnen ons protocol, omdat het lijf en het weefsel hoger belastbaar is.

Fase 2 doel: De mobiliteit en lengte van de spier worden vergroot.